Hỗ trợ 24/7

Hotline: 0328993454

 • MIZUHIKI – NOREN HÌNH CÁ KOI N25 XẺ 3

  • Mã số: N25
  • Chất vải: Vải canvas
  • Vải gốc: MNN-13 (100% polyester)
  • Công nghệ in: In chuyển nhiệt cao cấp.
  • Mizuhiki-Noren là kiểu rèm ngắn nhất trong các loại rèm Noren.
  • Kích thước: 

  ​- Từng mảnh rèm: 50cm*50cm

  – Toàn bộ rèm: ngang 150cm* dọc 50cm

  ảnh demo kích thước của rèm noren

  ⇒ Kiểu rèm nhỏ này không dùng với mục đích che chắn mà để trang trí là chủ yếu. Mizuhiki-Noren thường được treo ở các mái hiên tạo điểm nhấn đáng yê

 • MIZUHIKI – NOREN HÌNH CÁ KOI N25 XẺ 6

  • Mã số: N25
  • Chất vải: Vải canvas
  • Vải gốc: MNN-13 (100% polyester)
  • Công nghệ in: In chuyển nhiệt cao cấp.
  • Mizuhiki-Noren là kiểu rèm ngắn nhất trong các loại rèm Noren.
  • Kích thước: 

  ​- Từng mảnh rèm: 35cm*40cm

  – Toàn bộ rèm: ngang 210cm* dọc 40cm

  ảnh demo kích thước rèm mizuhiki - noren xẻ 6

  ⇒ Kiểu rèm nhỏ này không dùng với mục đích che chắn mà để trang trí là chủ yếu. Mizuhiki-Noren thường được treo ở các mái hiên tạo điểm nhấn đáng yêu

 • MIZUHIKI – NOREN HÌNH CÚN CORGI N23 XẺ 3

  • Mã số: N23
  • Chất vải: Vải canvas
  • Vải gốc: MNN-13 (100% polyester)
  • Công nghệ in: In chuyển nhiệt cao cấp.
  • Mizuhiki-Noren là kiểu rèm ngắn nhất trong các loại rèm Noren.
  • Kích thước: 

  ​- Từng mảnh rèm: 50cm*50cm

  – Toàn bộ rèm: ngang 150cm* dọc 50cm

  ảnh demo kích thước của rèm noren

  ⇒ Kiểu rèm nhỏ này không dùng với mục đích che chắn mà để trang trí là chủ yếu. Mizuhiki-Noren thường được treo ở các mái hiên tạo điểm nhấn đáng yê

 • MIZUHIKI – NOREN HÌNH CÚN CORGI N23 XẺ 6

  • Mã số: N23
  • Chất vải: Vải canvas
  • Vải gốc: MNN-13 (100% polyester)
  • Công nghệ in: In chuyển nhiệt cao cấp.
  • Mizuhiki-Noren là kiểu rèm ngắn nhất trong các loại rèm Noren.
  • Kích thước: 

  ​- Từng mảnh rèm: 35cm*40cm

  – Toàn bộ rèm: ngang 210cm* dọc 40cm

  ảnh demo kích thước rèm mizuhiki - noren xẻ 6

  ⇒ Kiểu rèm nhỏ này không dùng với mục đích che chắn mà để trang trí là chủ yếu. Mizuhiki-Noren thường được treo ở các mái hiên tạo điểm nhấn đáng yêu

 • MIZUHIKI – NOREN HÌNH MẶT TRỜI MỌC N10 XẺ 3

  • Mã số: N10
  • Chất vải: Vải canvas
  • Vải gốc: MNN-13 (100% polyester)
  • Công nghệ in: In chuyển nhiệt cao cấp.
  • Mizuhiki-Noren là kiểu rèm ngắn nhất trong các loại rèm Noren.
  • Kích thước: 

  ​- Từng mảnh rèm: 50cm*50cm

  – Toàn bộ rèm: ngang 150cm* dọc 50cm

  ⇒ Kiểu rèm nhỏ này không dùng với mục đích che chắn mà để trang trí là chủ yếu. Mizuhiki-Noren thường được treo ở các mái hiên tạo điểm nhấn đáng yêu

 • MIZUHIKI – NOREN HÌNH MÈO N01 XẺ 3

   • Mã số: N01
   • Chất vải: Vải canvas
   • Vải gốc: MNN-13 (100% polyester)
   • Công nghệ in: In chuyển nhiệt cao cấp.
   • Mizuhiki-Noren là kiểu rèm ngắn nhất trong các loại rèm Noren.
   • Kích thước: 

   ​- Từng mảnh rèm: 50cm*50cm

   – Toàn bộ rèm: ngang 150cm* dọc 50cm

   ảnh demo kích thước rèm mizuhiki - noren xẻ 3

   ⇒ Kiểu rèm nhỏ này không dùng với mục đích che chắn mà để trang trí là chủ yếu. Mizuhiki-Noren thường được treo ở các mái hiên tạo điểm nhấn đáng yêu

 • MIZUHIKI – NOREN HÌNH MÈO N01 XẺ 3

  • Mã số: N01
  • Chất vải: Vải canvas
  • Vải gốc: MNN-13 (100% polyester)
  • Công nghệ in: In chuyển nhiệt cao cấp.
  • Mizuhiki-Noren là kiểu rèm ngắn nhất trong các loại rèm Noren.
  • Kích thước: 

  ​- Từng mảnh rèm: 50cm*50cm

  – Toàn bộ rèm: ngang 150cm* dọc 50cm

  ảnh demo kích thước rèm mizuhiki - noren xẻ 3

  ⇒ Kiểu rèm nhỏ này không dùng với mục đích che chắn mà để trang trí là chủ yếu. Mizuhiki-Noren thường được treo ở các mái hiên tạo điểm nhấn đáng yêu

 • MIZUHIKI – NOREN HÌNH MÈO N01 XẺ 3

  • Mã số: N01
  • Chất vải: Vải canvas
  • Vải gốc: MNN-13 (100% polyester)
  • Công nghệ in: In chuyển nhiệt cao cấp.
  • Mizuhiki-Noren là kiểu rèm ngắn nhất trong các loại rèm Noren.
  • Kích thước: 

  ​- Từng mảnh rèm: 50cm*50cm

  – Toàn bộ rèm: ngang 150cm* dọc 50cm

  ảnh demo kích thước rèm mizuhiki - noren xẻ 3

  ⇒ Kiểu rèm nhỏ này không dùng với mục đích che chắn mà để trang trí là chủ yếu. Mizuhiki-Noren thường được treo ở các mái hiên tạo điểm nhấn đáng yêu

 • MIZUHIKI – NOREN HÌNH MÈO N02 XẺ 3

  • Mã số: N02
  • Chất vải: Vải canvas
  • Vải gốc: MNN-13 (100% polyester)
  • Công nghệ in: In chuyển nhiệt cao cấp.
  • Mizuhiki-Noren là kiểu rèm ngắn nhất trong các loại rèm Noren.
  • Kích thước: 

  ​- Từng mảnh rèm: 50cm*50cm

  – Toàn bộ rèm: ngang 150cm* dọc 50cm

  ⇒ Kiểu rèm nhỏ này không dùng với mục đích che chắn mà để trang trí là chủ yếu. Mizuhiki-Noren thường được treo ở các mái hiên tạo điểm nhấn đáng yêu

 • MIZUHIKI – NOREN HÌNH MÈO N03 XẺ 3

  • Mã số: N03
  • Chất vải: Vải canvas
  • Vải gốc: MNN-13 (100% polyester)
  • Công nghệ in: In chuyển nhiệt cao cấp.
  • Mizuhiki-Noren là kiểu rèm ngắn nhất trong các loại rèm Noren.
  • Kích thước: 

  ​- Từng mảnh rèm: 50cm*50cm

  – Toàn bộ rèm: ngang 150cm* dọc 50cm

  ⇒ Kiểu rèm nhỏ này không dùng với mục đích che chắn mà để trang trí là chủ yếu. Mizuhiki-Noren thường được treo ở các mái hiên tạo điểm nhấn đáng yêu

 • MIZUHIKI – NOREN HÌNH MÈO N04 XẺ 3

  • Mã số: N04
  • Chất vải: Vải canvas
  • Vải gốc: MNN-13 (100% polyester)
  • Công nghệ in: In chuyển nhiệt cao cấp.
  • Mizuhiki-Noren là kiểu rèm ngắn nhất trong các loại rèm Noren.
  • Kích thước: 

  ​- Từng mảnh rèm: 50cm*50cm

  – Toàn bộ rèm: ngang 150cm* dọc 50cm

  ⇒ Kiểu rèm nhỏ này không dùng với mục đích che chắn mà để trang trí là chủ yếu. Mizuhiki-Noren thường được treo ở các mái hiên tạo điểm nhấn đáng yêu

 • MIZUHIKI – NOREN HÌNH MÈO N05 XẺ 3

  • Mã số: N05
  • Chất vải: Vải canvas
  • Vải gốc: MNN-13 (100% polyester)
  • Công nghệ in: In chuyển nhiệt cao cấp.
  • Mizuhiki-Noren là kiểu rèm ngắn nhất trong các loại rèm Noren.
  • Kích thước: 

  ​- Từng mảnh rèm: 50cm*50cm

  – Toàn bộ rèm: ngang 150cm* dọc 50cm

  ⇒ Kiểu rèm nhỏ này không dùng với mục đích che chắn mà để trang trí là chủ yếu. Mizuhiki-Noren thường được treo ở các mái hiên tạo điểm nhấn đáng yêu

 • MIZUHIKI – NOREN HÌNH MÈO N06 XẺ 3

  • Mã số: N06
  • Chất vải: Vải canvas
  • Vải gốc: MNN-13 (100% polyester)
  • Công nghệ in: In chuyển nhiệt cao cấp.
  • Mizuhiki-Noren là kiểu rèm ngắn nhất trong các loại rèm Noren.
  • Kích thước: 

  ​- Từng mảnh rèm: 50cm*50cm

  – Toàn bộ rèm: ngang 150cm* dọc 50cm

  ⇒ Kiểu rèm nhỏ này không dùng với mục đích che chắn mà để trang trí là chủ yếu. Mizuhiki-Noren thường được treo ở các mái hiên tạo điểm nhấn đáng yêu

 • MIZUHIKI – NOREN HÌNH MÈO N07 XẺ 3

  • Mã số: N07
  • Chất vải: Vải canvas
  • Vải gốc: MNN-13 (100% polyester)
  • Công nghệ in: In chuyển nhiệt cao cấp.
  • Mizuhiki-Noren là kiểu rèm ngắn nhất trong các loại rèm Noren.
  • Kích thước: 

  ​- Từng mảnh rèm: 50cm*50cm

  – Toàn bộ rèm: ngang 150cm* dọc 50cm

  ⇒ Kiểu rèm nhỏ này không dùng với mục đích che chắn mà để trang trí là chủ yếu. Mizuhiki-Noren thường được treo ở các mái hiên tạo điểm nhấn đáng yêu

 • MIZUHIKI – NOREN HÌNH MÈO N08 XẺ 3

  • Mã số: N08
  • Chất vải: Vải canvas
  • Vải gốc: MNN-13 (100% polyester)
  • Công nghệ in: In chuyển nhiệt cao cấp.
  • Mizuhiki-Noren là kiểu rèm ngắn nhất trong các loại rèm Noren.
  • Kích thước: 

  ​- Từng mảnh rèm: 50cm*50cm

  – Toàn bộ rèm: ngang 150cm* dọc 50cm

  ⇒ Kiểu rèm nhỏ này không dùng với mục đích che chắn mà để trang trí là chủ yếu. Mizuhiki-Noren thường được treo ở các mái hiên tạo điểm nhấn đáng yêu

 • MIZUHIKI – NOREN HÌNH MÈO N20 XẺ 3

  • Mã số: N20
  • Chất vải: Vải canvas
  • Vải gốc: MNN-13 (100% polyester)
  • Công nghệ in: In chuyển nhiệt cao cấp.
  • Mizuhiki-Noren là kiểu rèm ngắn nhất trong các loại rèm Noren.
  • Kích thước: 

  ​- Từng mảnh rèm: 50cm*50cm

  – Toàn bộ rèm: ngang 150cm* dọc 50cm

  ảnh demo kích thước của rèm noren

  ⇒ Kiểu rèm nhỏ này không dùng với mục đích che chắn mà để trang trí là chủ yếu. Mizuhiki-Noren thường được treo ở các mái hiên tạo điểm nhấn đáng yêu

 • MIZUHIKI – NOREN HÌNH MÈO N20 XẺ 6

  • Mã số: N20
  • Chất vải: Vải canvas
  • Vải gốc: MNN-13 (100% polyester)
  • Công nghệ in: In chuyển nhiệt cao cấp.
  • Mizuhiki-Noren là kiểu rèm ngắn nhất trong các loại rèm Noren.
  • Kích thước: 

  ​- Từng mảnh rèm: 35cm*40cm

  – Toàn bộ rèm: ngang 210cm* dọc 40cm

  ảnh demo kích thước rèm mizuhiki - noren xẻ 6

  ⇒ Kiểu rèm nhỏ này không dùng với mục đích che chắn mà để trang trí là chủ yếu. Mizuhiki-Noren thường được treo ở các mái hiên tạo điểm nhấn đáng yêu

 • MIZUHIKI – NOREN HÌNH MÈO N21 XẺ 3

  • Mã số: N21
  • Chất vải: Vải canvas
  • Vải gốc: MNN-13 (100% polyester)
  • Công nghệ in: In chuyển nhiệt cao cấp.
  • Mizuhiki-Noren là kiểu rèm ngắn nhất trong các loại rèm Noren.
  • Kích thước: 

  ​- Từng mảnh rèm: 50cm*50cm

  – Toàn bộ rèm: ngang 150cm* dọc 50cm

  ảnh demo kích thước của rèm noren

  ⇒ Kiểu rèm nhỏ này không dùng với mục đích che chắn mà để trang trí là chủ yếu. Mizuhiki-Noren thường được treo ở các mái hiên tạo điểm nhấn đáng yêu

 • MIZUHIKI – NOREN HÌNH MÈO N21 XẺ 6

  • Mã số: N21
  • Chất vải: Vải canvas
  • Vải gốc: MNN-13 (100% polyester)
  • Công nghệ in: In chuyển nhiệt cao cấp.
  • Mizuhiki-Noren là kiểu rèm ngắn nhất trong các loại rèm Noren.
  • Kích thước: 

  ​- Từng mảnh rèm: 35cm*40cm

  – Toàn bộ rèm: ngang 210cm* dọc 40cm

  ảnh demo kích thước rèm mizuhiki - noren xẻ 6

  ⇒ Kiểu rèm nhỏ này không dùng với mục đích che chắn mà để trang trí là chủ yếu. Mizuhiki-Noren thường được treo ở các mái hiên tạo điểm nhấn đáng yêu

 • MIZUHIKI – NOREN HÌNH MÈO N22 XẺ 3

  • Mã số: N22
  • Chất vải: Vải canvas
  • Vải gốc: MNN-13 (100% polyester)
  • Công nghệ in: In chuyển nhiệt cao cấp.
  • Mizuhiki-Noren là kiểu rèm ngắn nhất trong các loại rèm Noren.
  • Kích thước: 

  ​- Từng mảnh rèm: 50cm*50cm

  – Toàn bộ rèm: ngang 150cm* dọc 50cm

  ảnh demo kích thước của rèm noren

  ⇒ Kiểu rèm nhỏ này không dùng với mục đích che chắn mà để trang trí là chủ yếu. Mizuhiki-Noren thường được treo ở các mái hiên tạo điểm nhấn đáng 

 • MIZUHIKI – NOREN HÌNH MÈO N22 XẺ 6

  • Mã số: N22
  • Chất vải: Vải canvas
  • Vải gốc: MNN-13 (100% polyester)
  • Công nghệ in: In chuyển nhiệt cao cấp.
  • Mizuhiki-Noren là kiểu rèm ngắn nhất trong các loại rèm Noren.
  • Kích thước: 

  ​- Từng mảnh rèm: 35cm*40cm

  – Toàn bộ rèm: ngang 210cm* dọc 40cm

  ảnh demo kích thước rèm mizuhiki - noren xẻ 6

  ⇒ Kiểu rèm nhỏ này không dùng với mục đích che chắn mà để trang trí là chủ yếu. Mizuhiki-Noren thường được treo ở các mái hiên tạo điểm nhấn đáng yêu

 • MIZUHIKI – NOREN HÌNH NÚI PHÚ SĨ N24 XẺ 3

  • Mã số: N24
  • Chất vải: Vải canvas
  • Vải gốc: MNN-13 (100% polyester)
  • Công nghệ in: In chuyển nhiệt cao cấp.
  • Mizuhiki-Noren là kiểu rèm ngắn nhất trong các loại rèm Noren.
  • Kích thước: 

  ​- Từng mảnh rèm: 50cm*50cm

  – Toàn bộ rèm: ngang 150cm* dọc 50cm

  ảnh demo kích thước của rèm noren

  ⇒ Kiểu rèm nhỏ này không dùng với mục đích che chắn mà để trang trí là chủ yếu. Mizuhiki-Noren thường được treo ở các mái hiên tạo điểm nhấn đáng yêu

 • MIZUHIKI – NOREN HÌNH NÚI PHÚ SĨ N24 XẺ 6

  • Mã số: N24
  • Chất vải: Vải canvas
  • Vải gốc: MNN-13 (100% polyester)
  • Công nghệ in: In chuyển nhiệt cao cấp.
  • Mizuhiki-Noren là kiểu rèm ngắn nhất trong các loại rèm Noren.
  • Kích thước: 

  ​- Từng mảnh rèm: 35cm*40cm

  – Toàn bộ rèm: ngang 210cm* dọc 40cm

  ảnh demo kích thước rèm mizuhiki - noren xẻ 6

  ⇒ Kiểu rèm nhỏ này không dùng với mục đích che chắn mà để trang trí là chủ yếu. Mizuhiki-Noren thường được treo ở các mái hiên tạo điểm nhấn đáng yêu

 • MIZUHIKI – NOREN HÌNH SÓNG N09 XẺ 3

  • Mã số: N09
  • Chất vải: Vải canvas
  • Vải gốc: MNN-13 (100% polyester)
  • Công nghệ in: In chuyển nhiệt cao cấp.
  • Mizuhiki-Noren là kiểu rèm ngắn nhất trong các loại rèm Noren.
  • Kích thước: 

  ​- Từng mảnh rèm: 50cm*50cm

  – Toàn bộ rèm: ngang 150cm* dọc 50cm

  ⇒ Kiểu rèm nhỏ này không dùng với mục đích che chắn mà để trang trí là chủ yếu. Mizuhiki-Noren thường được treo ở các mái hiên tạo điểm nhấn đáng yêu

Cửa hàng đang hiển thị 1–24 của 84 sản phẩm

Liên Hệ Tư Vấn