Hỗ trợ 24/7

Hotline: 0328993454

 • LỀU CANVAS HÌNH CHÚ CÁO NHỎ – MS05

   Chất liệu chính: Vải Canvas trắng kem.

   Mã sản phẩm : MS05

   Kích thước lều: 1m5*1m*1m.

   1 lều thành phẩm bao gồm:

  • 4 cây gỗ thông đã bào nhẵn, bề mặt trơn láng.
  • Dây cotton cố định lều.
  • 1 túi vải đựng lều 2m chống bẩn, sau khi dùng xong dễ dàng xếp gọn.
  • Có 2 cửa sổ nhỏ 2 bên.

  Giá thảm bông tính riêng nếu khách muốn may thêm thảm: 350,000đ (vải tự chọn)

  ⇒ Đây không chỉ là sản phẩm chỉ dành cho trẻ em mà còn thích hợp sử dụng với nhiều mục đích khác nhau như: dùng trong cắm trại khi du lịch,trang trí studio , chụp ảnh cưới ngoại cảnh,….

 • LỀU CANVAS HÌNH CHÚ NAI NHỎ – MS08

  LỀU CANVAS HÌNH CHÚ NAI NHỎ

   Chất liệu chính: Vải Canvas trắng kem.

   Mã sản phẩm : MS08

   Kích thước lều: 1m5*1m*1m.

   1 lều thành phẩm bao gồm:

  • 4 cây gỗ thông đã bào nhẵn, bề mặt trơn láng.
  • Dây cotton cố định lều.
  • 1 túi vải đựng lều 2m chống bẩn, sau khi dùng xong dễ dàng xếp gọn.
  • Có 2 cửa sổ nhỏ 2 bên.

  Giá thảm bông tính riêng nếu khách muốn may thêm thảm: 350,000đ (vải tự chọn)

  ⇒ Đây không chỉ là sản phẩm chỉ dành cho trẻ em mà còn thích hợp sử dụng với nhiều mục đích khác nhau như: dùng trong cắm trại khi du lịch, trang trí studio , chụp ảnh cưới ngoại cảnh,….

 • LỀU CANVAS TRẮNG IN HÌNH KHỦNG LONG – MS06

   Chất liệu chính: Vải Canvas trắng kem.

   Mã sản phẩm : MS06

   Kích thước lều: 1m5*1m*1m.

   1 lều thành phẩm bao gồm:

  • 4 cây gỗ thông đã bào nhẵn, bề mặt trơn láng.
  • Dây cotton cố định lều.
  • 1 túi vải đựng lều 2m chống bẩn, sau khi dùng xong dễ dàng xếp gọn.
  • Có 2 cửa sổ nhỏ 2 bên.

  Giá thảm bông tính riêng nếu khách muốn may thêm thảm: 350,000đ (vải tự chọn)

  ⇒ Đây không chỉ là sản phẩm chỉ dành cho trẻ em mà còn thích hợp sử dụng với nhiều mục đích khác nhau như: dùng trong cắm trại khi du lịch, trang trí studio , chụp ảnh cưới ngoại cảnh,….

 • LỀU VẢI CANVAS HÌNH CHÚ GẤU NHỎ – MS07

  LỀU VẢI CANVAS HÌNH CHÚ GẤU NHỎ

   Chất liệu chính: Vải Canvas trắng kem.

   Mã sản phẩm : MS07

   Kích thước lều: 1m5*1m*1m.

   1 lều thành phẩm bao gồm:

  • 4 cây gỗ thông đã bào nhẵn, bề mặt trơn láng.
  • Dây cotton cố định lều.
  • 1 túi vải đựng lều 2m chống bẩn, sau khi dùng xong dễ dàng xếp gọn.
  • Có 2 cửa sổ nhỏ 2 bên.

  Giá thảm bông tính riêng nếu khách muốn may thêm thảm: 350,000đ (vải tự chọn)

  ⇒ Đây không chỉ là sản phẩm chỉ dành cho trẻ em mà còn thích hợp sử dụng với nhiều mục đích khác nhau như: dùng trong cắm trại khi du lịch, trang trí studio , chụp ảnh cưới ngoại cảnh,….

  350,000 VND
 • LỀU VẢI CANVAS HÌNH MUÔN THÚ

  LỀU VẢI CANVAS HÌNH MUÔN THÚ

   Chất liệu chính: Vải Canvas trắng kem MOK07

   Kích thước lều: 1m5*1m*1m. Có thể kéo chiều rộng ra 1m4 tùy chỉnh

   1 lều thành phẩm bao gồm:

  • 4 cây gỗ thông đã bào nhẵn, bề mặt trơn láng.
  • Dây cotton cố định lều.
  • 1 túi vải đựng lều 2m chống bẩn, sau khi dùng xong dễ dàng xếp gọn.
  • Có 2 cửa sổ nhỏ 2 bên.

  Giá thảm bông tính riêng nếu khách muốn may thêm thảm: 350,000đ (vải tự chọn)

  Kích thước thảm 1m4*1m4

  ⇒ Đây không chỉ là sản phẩm chỉ dành cho trẻ em mà còn thích hợp sử dụng với nhiều mục đích khác nhau như: dùng trong cắm trại khi du lịch, trang trí studio , chụp ảnh cưới ngoại cảnh,….

 • LỀU VẢI CANVAS HÌNH TRÁI DÂU XINH

  LỀU VẢI CANVAS HÌNH TRÁI DÂU

   Chất liệu chính: Vải Canvas trắng kem MOK07

   Kích thước lều: 1m5*1m*1m. Có thể kéo chiều rộng ra 1m4 tùy chỉnh

   1 lều thành phẩm bao gồm:

  • 4 cây gỗ thông đã bào nhẵn, bề mặt trơn láng.
  • Dây cotton cố định lều.
  • 1 túi vải đựng lều 2m chống bẩn, sau khi dùng xong dễ dàng xếp gọn.
  • Có 2 cửa sổ nhỏ 2 bên.

  Giá thảm bông tính riêng nếu khách muốn may thêm thảm: 350,000đ (vải tự chọn)

  Kích thước thảm 1m4*1m4

  ⇒ Đây không chỉ là sản phẩm chỉ dành cho trẻ em mà còn thích hợp sử dụng với nhiều mục đích khác nhau như: dùng trong cắm trại khi du lịch, trang trí studio , chụp ảnh cưới ngoại cảnh,….

 • LỀU VẢI CANVAS HÌNH XE HƠI

  LỀU VẢI CANVAS HÌNH XE HƠI

   Chất liệu chính: Vải Canvas trắng kem MOK07

   Kích thước lều: 1m5*1m*1m. Có thể kéo chiều rộng ra 1m4 tùy chỉnh

   1 lều thành phẩm bao gồm:

  • 4 cây gỗ thông đã bào nhẵn, bề mặt trơn láng.
  • Dây cotton cố định lều.
  • 1 túi vải đựng lều 2m chống bẩn, sau khi dùng xong dễ dàng xếp gọn.
  • Có 2 cửa sổ nhỏ 2 bên.

  Giá thảm bông tính riêng nếu khách muốn may thêm thảm: 350,000đ (vải tự chọn)

  Kích thước thảm 1m4*1m4

  ⇒ Đây không chỉ là sản phẩm chỉ dành cho trẻ em mà còn thích hợp sử dụng với nhiều mục đích khác nhau như: dùng trong cắm trại khi du lịch, trang trí studio , chụp ảnh cưới ngoại cảnh,….

 • LỀU VẢI CANVAS HỌA TIẾT CÂY XƯƠNG RỒNG

  LỀU VẢI CANVAS HỌA TIẾT CÂY XƯƠNG RỒNG

   Chất liệu chính: Vải Canvas trắng kem MOK07

   Kích thước lều: 1m5*1m*1m. Có thể kéo chiều rộng ra 1m4 tùy chỉnh

   1 lều thành phẩm bao gồm:

  • 4 cây gỗ thông đã bào nhẵn, bề mặt trơn láng.
  • Dây cotton cố định lều.
  • 1 túi vải đựng lều 2m chống bẩn, sau khi dùng xong dễ dàng xếp gọn.
  • Có 2 cửa sổ nhỏ 2 bên.

  Giá thảm bông tính riêng nếu khách muốn may thêm thảm: 350,000đ (vải tự chọn)

  Kích thước thảm 1m4*1m4

  ⇒ Đây không chỉ là sản phẩm chỉ dành cho trẻ em mà còn thích hợp sử dụng với nhiều mục đích khác nhau như: dùng trong cắm trại khi du lịch, trang trí studio , chụp ảnh cưới ngoại cảnh,….

 • LỀU VẢI CANVAS HỌA TIẾT ĐỘNG VẬT

  LỀU VẢI CANVAS HỌA TIẾT ĐỘNG VẬT

   Chất liệu chính: Vải Canvas trắng kem MOK07

   Kích thước lều: 1m5*1m*1m. Có thể kéo chiều rộng ra 1m4 tùy chỉnh

   1 lều thành phẩm bao gồm:

  • 4 cây gỗ thông đã bào nhẵn, bề mặt trơn láng.
  • Dây cotton cố định lều.
  • 1 túi vải đựng lều 2m chống bẩn, sau khi dùng xong dễ dàng xếp gọn.
  • Có 2 cửa sổ nhỏ 2 bên.

  Giá thảm bông tính riêng nếu khách muốn may thêm thảm: 350,000đ (vải tự chọn)

  Kích thước thảm 1m4*1m4

  ⇒ Đây không chỉ là sản phẩm chỉ dành cho trẻ em mà còn thích hợp sử dụng với nhiều mục đích khác nhau như: dùng trong cắm trại khi du lịch, trang trí studio , chụp ảnh cưới ngoại cảnh,….

 • LỀU VẢI CANVAS TRẮNG – MS04

   Chất liệu chính: Vải Canvas trắng kem.

   Mã sản phẩm : MS04

   Kích thước lều: 1m5*1m*1m.

   1 lều thành phẩm bao gồm:

  • 4 cây gỗ thông đã bào nhẵn, bề mặt trơn láng.
  • Dây cotton cố định lều.
  • 1 túi vải đựng lều 2m chống bẩn, sau khi dùng xong dễ dàng xếp gọn.
  • Có 2 cửa sổ nhỏ 2 bên.

  Giá thảm bông tính riêng nếu khách muốn may thêm thảm: 350,000đ (vải tự chọn)

  ⇒ Đây không chỉ là sản phẩm chỉ dành cho trẻ em mà còn thích hợp sử dụng với nhiều mục đích khác nhau như: dùng trong cắm trại khi du lịch, trang trí studio , chụp ảnh cưới ngoại cảnh,….

Cửa hàng đang có 10 sản phẩm

Liên Hệ Tư Vấn