Hỗ trợ 24/7

Hotline: 0328993454

 • VẢI CANVAS CARO NÂU – MK07

  Thông tin sản phẩm:
  • Tên gọi: Vải canvas
  • Khổ vải: 1m5
  • Mã vải: MK07
  • In ấn: Thủ công
  • Mã phôi vải: Vải bố xéo 
  ♦Sản phẩm được thiết kế riêng và sản xuất tại Việt Nam.
  ♦Vải này có nhiều ứng dụng hay ho: may rèm cửa, khăn trải bàn, túi, vỏ bọc gối,… Có thể ứng dụng trang trí cho nhà cửa, Homestay, decor cửa hàng với phong cách vải mới lạ.
  110,000 VND /met
 • VẢI CANVAS CARO XANH MINT – MK06

  Thông tin sản phẩm:
  • Tên gọi: Vải canvas
  • Khổ vải: 1m5
  • Mã vải: MK06
  • In ấn: Thủ công
  • Mã phôi vải: Vải bố xéo 
  ♦Sản phẩm được thiết kế riêng và sản xuất tại Việt Nam.
  ♦Vải này có nhiều ứng dụng hay ho: may rèm cửa, khăn trải bàn, túi, vỏ bọc gối,… Có thể ứng dụng trang trí cho nhà cửa, Homestay, decor cửa hàng với phong cách vải mới lạ.
  110,000 VND /met
 • VẢI CANVAS HOA HỒNG SỌC XANH – MK05

  Thông tin sản phẩm:
  • Tên gọi: Vải canvas
  • Khổ vải: 1m5
  • Mã vải: MK05
  • In ấn: Thủ công
  • Mã phôi vải: Vải bố xéo 
  ♦Sản phẩm được thiết kế riêng và sản xuất tại Việt Nam.
  ♦Vải này có nhiều ứng dụng hay ho: may rèm cửa, khăn trải bàn, túi, vỏ bọc gối,… Có thể ứng dụng trang trí cho nhà cửa, Homestay, decor cửa hàng với phong cách vải mới lạ.
  110,000 VND /met
 • VẢI CANVAS HÌNH GẤU – MK04

  Thông tin sản phẩm:
  • Tên gọi: Vải canvas
  • Khổ vải: 1m5
  • Mã vải: MK04
  • In ấn: Thủ công
  • Mã phôi vải: Vải bố xéo 
  ♦Sản phẩm được thiết kế riêng và sản xuất tại Việt Nam.
  ♦Vải này có nhiều ứng dụng hay ho: may rèm cửa, khăn trải bàn, túi, vỏ bọc gối,… Có thể ứng dụng trang trí cho nhà cửa, Homestay, decor cửa hàng với phong cách vải mới lạ.
  110,000 VND /met
 • VẢI CANVAS THỔ CẨM TONE NÂU – MK03

  Thông tin sản phẩm:
  • Tên gọi: Vải canvas
  • Khổ vải: 1m5
  • Mã vải: MK03
  • In ấn: Thủ công
  • Mã phôi vải: vải: Vải bố xéo 
  ♦Sản phẩm được thiết kế riêng và sản xuất tại Việt Nam.
  ♦Vải này có nhiều ứng dụng hay ho: may rèm cửa, khăn trải bàn, túi, vỏ bọc gối,… Có thể ứng dụng trang trí cho nhà cửa, Homestay, decor cửa hàng với phong cách vải mới lạ.
  110,000 VND /met
 • VẢI CANVAS THỔ CẨM TONE HỒNG – MK02

  Thông tin sản phẩm:
  • Tên gọi: Vải canvas
  • Khổ vải: 1m5
  • Mã vải: MK02
  • In ấn: Thủ công
  • Mã phôi vải: vải: Vải bố xéo 
  ♦Sản phẩm được thiết kế riêng và sản xuất tại Việt Nam.
  ♦Vải này có nhiều ứng dụng hay ho: may rèm cửa, khăn trải bàn, túi, vỏ bọc gối,… Có thể ứng dụng trang trí cho nhà cửa, Homestay, decor cửa hàng với phong cách vải mới lạ.
  110,000 VND /met
 • VẢI CANVAS HOA MẶT CƯỜI – MK01

  Thông tin sản phẩm:
  • Tên gọi: Vải canvas
  • Khổ vải: 1m5
  • Mã vải: MK01
  • In ấn: Thủ công
  • Mã phôi vải: vải: Vải bố xéo 
  ♦Sản phẩm được thiết kế riêng và sản xuất tại Việt Nam.
  ♦Vải này có nhiều ứng dụng hay ho: may rèm cửa, khăn trải bàn, túi, vỏ bọc gối,… Có thể ứng dụng trang trí cho nhà cửa, Homestay, decor cửa hàng với phong cách vải mới lạ.
  110,000 VND /met

Cửa hàng đang có 9 sản phẩm